+48 664 148 002
  contact@willcare.pl  Darmowa dostawa od 150 zł
 

Regulamin Sklepu Internetowego www.missha.pl, którego właścicielem jest spółka Willcare Group Sp. z o.o.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep www.missha.pl jest usługą opartą na asortymencie firmy Willcare Group sp. z o.o., wyłącznego dystrybutora kosmetyków Missha na Polskę.

 2. Właścicielem sklepu jest:

Willcare Group Sp. z o.o.
Wysogotowo, Ul. Batorowska 48b; 62-081 Tarnowo Podgórne
KRS nr: 0000660570; NIP: 9721270533; REGON: 366437839

 1. Realizacja sprzedaży w sklepie odbywa się według poniższego regulaminu.

 2. Złożenie zamówienia w sklepie oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z poniższego regulaminu przez Klienta oraz zobowiązuje klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad.

 3. Wymagania techniczne korzystania z usług sklepu internetowego: komputer posiadający dostęp do Internetu z zainstalowaną przeglądarką Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej, Mozilla Firefox lub Google Chrome.

II DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 2020 poz. 1740; dalej: k.c.).
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem internetowym (przedsiębiorcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, o której stanowi art. 221 k.c.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, o której stanowi art. 431 k.c.
 5. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej wskazanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.missha.pl
 7. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.missha.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 8. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Willcare Group Sp. z o.o. (KRS nr: 0000660570) a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287).
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020 poz. 344).

III REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia składać można całodobowo, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku do godziny 13:00.

 2. Zakupy w sklepie internetowym mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracji, dokonanie wyboru produktów na stronie www.missha.pl, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia.

 3. Klient kompletuje zamówienie wybierając z oferty znajdującej się na stronie sklepu internetowego produkty oferowane do sprzedaży. Dodawanie artykułów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku „dodaj do koszyka” pod zdjęciem artykułu. Akceptacja całego zamówienia wraz z ilościami odbywa się po kliknięciu przycisku „realizuj zamówienie”.

 4. Klient ma możliwość dopisania uwag dotyczących warunków płatności, realizacji zamówienia, wysyłki towaru w komentarzu do zamówienia. Właściciel sklepu internetowego www.missha.pl dołoży wszelkich starań, aby dostosować się do uwag klienta.

 5. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

 6. Od 01 stycznia 2020r. obowiązują nowe zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych. Faktura do paragonu wystawiona będzie tylko wtedy, na gdy na paragonie znajdzie się numer identyfikujący Nabywcę (NIP). Przedsiębiorca zainteresowany otrzymaniem faktury VAT zobowiązany jest do podania numeru NIP przed fiskalizacją transakcji w kasie. Brak numeru NIP na paragonie uniemożliwi wystawienie faktury VAT. (Zgodnie z art.28 pkt5 ustawy z dnia 4 lipca 2019 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Dz.U.poz. 1520. Ustaw ta wchodzi w życie 1 września 2019r. z wyjątkiem art.1 pkt 21 i 24, które wchodzą w życie 1 stycznia 2020r.)

 7. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu. W przypadku gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny sugerowanej w sklepie internetowym, klient ma prawo rezygnacji z zamówienia.

 8. Klient może wybrać następujące formy płatności za złożone zamówienia:

  • Płatność przy odbiorze, wysyłka kurierem DHL – należność pobiera kurier (17.00 PLN);

  • Płatność z góry, wysyłka kurierem DHL – przelewem bankowym na konto sklepu (14,90 PLN)

Willcare Group Sp. z o. o.
nr konta: 96114011240000371859001010
tytułem: numer zamówienia

  • Płatność przy odbiorze, wysyłka kurierem DPD – należność pobiera kurier (16,90 PLN);

  • Płatność z góry, wysyłka kurierem DPD – przelewem bankowym na konto sklepu (14,50 PLN):

Willcare Group Sp. z o. o.
nr konta: 96114011240000371859001010
tytułem: numer zamówienia

 1. Składając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy i akceptuje jego postanowienia.

 2. Firma Willcare Group Sp. z o.o., wyłączny dystrybutor kosmetyków Missha na Polskę, zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.

 3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 4. Willcare Group Sp. z o. o. nie realizuje wysyłek do państw Unii Europejskiej, w których jest już wyłączny przedstawiciel marki Missha. (We don’t offer MISSHA products to the other EU countries where exists already MISSHA whole agent).

IV WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

 1. Towar jest wysyłany do klienta za pośrednictwem kuriera DHL lub DPD.

 2. Sklep dołoży wszelkich starań, aby realizacja zamówionego towaru następowała najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty. W momencie przekazania przesyłki do rąk kuriera, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie oraz numer listu przewozowego.

 3. Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się czasu dostawy określonego przez firmę kurierską.

 4. W momencie odbioru przesyłki, Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić  wyłącznego dystrybutora kosmetyków Missha na Polskę,  Willcare Group Sp. z o.o. na nr +48 664 148 002 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@willcare.pl.

V PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Prawo odstąpienia nie przysługuje, jeżeli po dostarczeniu towaru Klient otworzył zapieczętowane opakowanie.

 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować Sklep pocztą elektroniczną: contact@willcare.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (formularz/oświadczenie odstąpienia od umowy).

 5. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sklep zwraca wartość zwróconych produktów niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem.

 7. Zwracany towar należy odesłać lub przekazać na adres Willcare Group Sp. z o.o. (ul. Południowa 3, 62-002 Złotkowo) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano o odstąpieniu od umowy.

 8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

VI REKLAMACJE I GWARANCJE

 1. Willcare Group Sp. z o. o. zobowiązany jest dostarczyć produkt bez wad.

 2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady techniczne, może on skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych. Willcare Group Sp. z o. o. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie.

 3. Willcare Group Sp. z o. o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem i Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.

 4. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Willcare Group Sp. z o.o. (ul. Południowa 3, 62-002 Złotkowo), telefonicznie na nr +48 664 148 002 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@willcare.pl.
 5. Willcare Group Sp. z o. o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 6. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

VII OCHRONA DANYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest

Willcare Group Sp. z o.o.
Wysogotowo, Ul. Batorowska 48b; 62-081 Tarnowo Podgórne
KRS nr: 0000660570; NIP: 9721270533; REGON: 366437839

 1. Przed dokonaniem zamówienia klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią i zaakceptować niniejszy regulamin oraz Klauzulę informacyjną, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
 2. Zawierając umowę sprzedaży Klient wyraża zgodę na:
  • przekazywanie przez Willcare Group Sp. z o.o. informacji dotyczących zamówień w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych Willcare Group Sp. z o.o. (KRS nr 660570)  w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) – dane osobowe Klient przekazuje dobrowolnie i oświadcza, że są zgodne z prawdą;
  • przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych Willcare Group Sp. z o.o. (KRS nr 660570)  w celu uczestnictwa w konkursach i promocjach – dane osobowe Klient przekazuje dobrowolnie i oświadcza, że są zgodne z prawdą.

VIII POSTANOWNIA KOŃCOWE

 1. Firma Willcare Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Willcare Group Sp. z o.o.